HOME

Bel

E-Mail

Boek

Privacybeleid

De Nederlandse vertaling van het Spaanse origineel POLÍTICA DE PRIVACIDAD is slechts een vertaling ter informatie. De originele Spaanse versie is bindend.

Laatste actualisering: 19.04.2024

I. Privacy- en Gegevensbeschermingsbeleid

In overeenstemming met de huidige wetgeving verbindt Cortijo El Sarmiento (hierna, ook Website) zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens.

Wetten die in dit privacybeleid zijn opgenomen

Dit privacybeleid is aangepast aan de huidige Spaanse en Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens op internet. Meer bepaald respecteert hij de volgende voorschriften:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).
 • Organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPD-GDD).
 • Koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, houdende goedkeuring van de verordening tot uitvoering van organieke wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens (RDLOPD).
 • Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE).

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonlijke gegevens verzameld in Cortijo El Sarmiento is:

Marega Projects S.L.
met NIF/CIF
ESB54744016
en geregistreerd in:
Registro Mercantil de Almería
met de volgende registratiegegevens:
Volume 1626, Folio 119, Pagina 42552
waarvan de vertegenwoordiger is:
Yvonne Schnoor (hierna “de verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd).
Haar contactgegevens zijn als volgt:
Adres:
Camino de Gatar, 2 – 04638 Mojácar (Almería) – SPANJE
Telefoonnummer contactpersoon:
0034 616 86 20 83
Contact e-mail:
info@el-sarmiento.com

Registratie van persoonsgegevens

Conform de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, informeren wij dat de persoonlijke gegevens die Cortijo El Sarmiento verzamelt op haar pagina zullen worden opgenomen in ons bestand en verwerkt om de verbintenissen die zijn aangegaan tussen Cortijo El Sarmiento en de gebruiker te vereenvoudigen, te versnellen en na te komen. Of om de relatie vastgesteld in de formulieren ingevuld door de gebruiker te onderhouden, of om een aanvraag of verzoek van de gebruiker te verwerken. Daarnaast wordt, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD en de LOPD-GDD, tenzij de uitzondering van artikel 30.5 van de RGPD van toepassing is, een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden. Hierin worden, afhankelijk van het doel, de uitgevoerde verwerkingsactiviteiten en de andere in de RGPD gedefinieerde omstandigheden opgesomd.

Welke gebruikersgegevens verwerkt Cortijo El Sarmiento?

Cortijo El Sarmiento kan de volgende gebruikersgegevens registreren, afhankelijk van het doel van onze diensten en de functie die de gebruiker uitvoert:

 1. Wanneer u contact met ons opneemt om een reservering te maken in ons “Casa Rural”, via de website of telefonisch:
  • Identificatiegegevens: Voornaam, achternaam, identiteitsbewijs (vervaldatum en nationaliteit), geboortedatum, adres en nationaliteit.
  • Contactgegevens: E-mailadres en telefoonnummer.
  • Locatiegegevens: Land van herkomst en deelstaat.
  • Details van uw aanvraag
  • In het geval van registratie via internet, navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de browsersessie via cookies te onderhouden.
 2. Wanneer u contact met ons opneemt om uw reservering te beheren:
  • Identificatiegegevens: Voornaam, achternaam, identiteitsbewijs (vervaldatum en nationaliteit), geboortedatum, adres en nationaliteit.
  • Contactgegevens: E-mailadres en telefoonnummer.
  • Locatiegegevens: Land van herkomst en deelstaat.
  • Details van uw aanvraag
  • In het geval van registratie via internet, navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de browsersessie via cookies te onderhouden.
 3. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief:
  • Identificatiegegevens: Naam, achternaam.
  • Contactgegevens: E-mailadres.
  • In het geval van registratie via internet, navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de browsersessie via cookies te onderhouden.
 4. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier:
  • Identificatiegegevens: Naam, achternaam.
  • Reserveringsgegevens: Aankomstdatum, vertrekdatum, aantal gevraagde kamers, aantal personen dat verblijft.
  • Contactgegevens: E-mailadres en telefoonnummer.
  • Details van uw aanvraag
  • In het geval van registratie via internet, navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de browsersessie via cookies te onderhouden.
 5. Wanneer u met ons communiceert via sociale media:
  • Bij deelname aan prijsvragen op Facebook verwerken we gegevens zoals voornaam, achternaam, land, e-mail. Hiervoor zijn de gebruiksvoorwaarden duidelijk geformuleerd.
  • In alle andere gevallen van interactie met de gebruiker, met media van derden, worden uw persoonlijke gegevens niet in onze informatiesystemen opgenomen.
 6. Wanneer u contact met ons opneemt om ons op de hoogte te stellen van een incident of klacht:
  • Identificatiegegevens: Voornaam, achternaam, identiteitsbewijs (vervaldatum en nationaliteit), geboortedatum, adres en nationaliteit.
  • Gegevens over persoonlijke kenmerken, geboortedatum en geslacht.
  • Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer.
  • Andere informatie over goederen en diensten gekocht bij Cortijo El Sarmiento voor uw klacht.
  • In het geval van registratie via internet, navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de browsersessie via cookies te onderhouden.
 7. Bij interactie met ons als professioneel reisbureau:
  • Identificatiegegevens: Naam, achternaam.
  • Contactgegevens: E-mailadres en telefoonnummer.
  • Taal
  • Rol/positie in het agentschap (functietitel)
  • Persoonlijke gegevens, geboortedatum en aanhef (titel)
  • Transacties van goederen en diensten geboekt en besteld bij Cortijo El Sarmiento
 8. Wanneer u met ons communiceert via onze website, sociale netwerken of een van de communicatiekanalen van Cortijo El Sarmiento:
  • Identificatiegegevens: Voornaam, achternaam, identiteitsbewijs (vervaldatum en nationaliteit), geboortedatum, adres en nationaliteit.
  • Contactgegevens: E-mailadres en telefoonnummer.
  • Locatiegegevens: Land van herkomst en deelstaat.
  • In het geval van registratie via internet, navigatiegegevens: IP-adres en variabelen om de browsersessie via cookies te onderhouden.

Verder verwerken we in elk aanvraagformulier voor informatie de basisinformatie met betrekking tot uw aanvraag: naam en achternaam, e-mail, telefoon en het bericht gericht aan Cortijo El Sarmiento.

I In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/zij dat hij/zij hun toestemming heeft en verplicht hij/zij zich de informatie in dit privacybeleid aan deze derden te verstrekken. Door dit te doen, stelt hij/zij Cortijo El Sarmiento vrij van elke aansprakelijkheid in dit verband. Echter, Cortijo El Sarmiento kan de nodige controles uitvoeren om dit feit te verifiëren, het nemen van de juiste due diligence maatregelen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Rechten voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is onderworpen aan de volgende beginselen die zijn opgenomen in artikel 5 van de GDPR en in artikel 4 en volgende van de organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten:
 • Recht van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: de toestemming van de gebruiker is te allen tijde vereist na volledig transparante informatie over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
 • Recht van doelbinding: persoonsgegevens worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Recht van gegevens minimalisering: er worden alleen persoonsgegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Nauwkeurigheidsrecht: persoonsgegevens moeten nauwkeurig en altijd actueel zijn.
 • Recht van beperking van de opslagperiode: persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Recht van integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden zodanig verwerkt dat de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan gewaarborgd zijn.
 • Recht van proactieve verantwoordingsplicht: de controleur is verantwoordelijk voor de naleving van bovengenoemde rechten.

Categorieën van persoonsgegevens

De categorieën van gegevens die door Cortijo El Sarmiento worden verwerkt, zijn uitsluitend identificatiegegevens. In geen geval worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 9 van de GDPR.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Cortijo El Sarmiento verplicht zich ertoe de uitdrukkelijke en controleerbare toestemming van de Gebruiker te verkrijgen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Wanneer worden persoonlijke gegevens opgeslagen?

 1. wanneer u contact met ons opneemt voor boekingen in ons “Casa Rural”, via de website of telefonisch, geeft u ons met deze verklaring uw toestemming. Het is in ons legitieme belang om u te feliciteren met uw verjaardag, zodat wij beter aan uw verwachtingen kunnen voldoen en uw tevredenheid kunnen vergroten.
 2. als u contact met ons opneemt voor het beheer van een boeking, geeft u ons met deze verklaring uw toestemming.
 3. als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, geeft u ons met deze verklaring uw toestemming.
 4. als u met ons interageert op sociale media, geeft u ons met deze verklaring uw toestemming.
 5. als u contact met ons opneemt om een incident of klacht te melden, geeft u ons met deze verklaring uw toestemming.
 6. als u contact met ons opneemt als professioneel reisbureau, geeft u ons via deze verklaring uw toestemming.
 7. als u contact met ons opneemt via onze website, sociale netwerken of een van de communicatiekanalen van Cortijo El Sarmiento, geeft u ons met deze verklaring uw toestemming.

In het algemeen, wanneer u onze websites en applicaties bezoekt, slaan we het IP-adres en verkeer op en beheren dit voor legitieme belangen.

Het doel van deze verwerking is om het gebruik van de website te analyseren en om de voorkeuren en het gedrag van gebruikers te controleren, zodat we ze inhoud kunnen laten zien die aan hun voorkeuren voldoet.

De Gebruiker heeft het recht zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken. Het zal even gemakkelijk zijn om de toestemming in te trekken als om ze te geven. Als algemene regel geldt dat intrekking van de toestemming het gebruik van de Website niet beïnvloedt.

Wanneer gebruikers hun informatie moeten invoeren via formulieren voor vragen, informatieaanvragen of andere inhoudelijke redenen op de website, worden ze erop gewezen dat het invullen van het formulier verplicht is. Dit is cruciaal voor een nauwkeurige verwerking van de operatie.

Doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt

De persoonlijke gegevens worden verzameld en beheerd door Cortijo El Sarmiento om de verbintenissen tussen de Website en de Gebruiker te vergemakkelijken, te versnellen en uit te voeren of om de relatie te onderhouden die tot stand komt in de formulieren die deze laatste invult of om te voldoen aan een verzoek of vraag.

Evenzo kunnen de gegevens worden gebruikt voor commerciële, personaliserings-, operationele en statistische doeleinden en voor activiteiten die verband houden met het bedrijfsdoel van Cortijo El Sarmiento, alsmede voor de extractie en opslag van gegevens en marketingstudies om de aan de Gebruiker aangeboden Inhoud aan te passen, alsmede om de kwaliteit, de werking en het surfen op de Website te verbeteren.

In het bijzonder kan Cortijo El Sarmiento de volgende doeleinden verwerken, afhankelijk van het verzoek en de functionaliteit van de gebruiker:

 1. Wanneer je contact met ons opneemt om reserveringen te maken in onze “Casa Rural”, via de Website of telefonisch:
  • Het beheren van de voltooiing van de reserveringen die door de gebruiker via de website of telefonisch zijn aangevraagd.
  • Het versturen van bevestiging en documentatie van de gemaakte reservering.
  • In het geval van het geven van toestemming om dit te doen, het verzenden van commerciële communicatie door Cortijo El Sarmiento.
  • In het geval van het geven van toestemming om dit te doen, voor het herstel van de uitgevoerde zoekopdracht.
  • Om het maken van reserveringen “Aanbiedingen op maat” voor groepen, bedrijven en/of incentives te beheren.
  • Om beter aan de verwachtingen te voldoen en de mate van tevredenheid te verhogen, om je te feliciteren met je jubileum.
 2. Wanneer u contact met ons opneemt om uw reservering te beheren:
  • Om verzoeken om toegang, wijziging of annulering van je reservering te beheren die door de gebruiker zijn aangevraagd bij Cortijo El Sarmiento via het “Contactformulier” of per telefoon.
  • Om het antwoord op het verzoek te sturen naar Cortijo El Sarmiento.
  • Toegang tot de reservering via pager, e-mail en meer (Reserveringsbeheer).
  • Toegang tot de reservering met behulp van de gegevens en het e-mailadres van de gast.
 3. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief:
  • Het beheren van de inschrijving en/of uitschrijving van de nieuwsbrief, commerciële mededelingen van onze verblijven, aanbiedingen en andere diensten van ons bedrijf, en registratie gedaan via de specifieke formulieren op onze website.
 4. Wanneer u met ons communiceert via sociale media:
  • Het beheren van de publicatie van je opmerkingen in de gemeenschapsruimtes op Facebook, Instagram, X, Pinterest, YouTube, LinkedIn, TikTok en WhatsApp, zowel in de openbare ruimte als in directe berichten die je ons mogelijk hebt gestuurd.
  • Prijsvragen uitvoeren op Facebook
  • In het geval van het geven van toestemming om dit te doen, het verzenden van commerciële communicatie door Cortijo El Sarmiento.
  • Als dit nodig is, de inhoud van de opmerkingen van gebruikers controleren en, indien nodig, de opmerkingen verwijderen waarvan de inhoud niet voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op deze privacyverklaring.
 5. Als je met ons te maken hebt als professioneel reisbureau:
  • Als bedrijf en/of agent de reserveringen in real-time beheren bij Cortijo El Sarmiento.
  • Als lid van Cortijo El Sarmiento, om toegangscodes te beheren en reserveringen te maken voor klanten van professionele agenten (reisagenten).
  • In Cortijo El Sarmiento, als de verwerkte informatie nodig is van de loyaliteitsprogramma professionals van de agentschappen.
  • Het versturen van promotionele e-mails en producten van Cortijo El Sarmiento.
 6. Wanneer u met ons communiceert via onze website, sociale netwerken of een van de communicatiekanalen van Cortijo El Sarmiento:
  • Het uitvoeren van marktanalyses.
  • Om meer gepersonaliseerde diensten te kunnen leveren aan haar gebruikers, zal het profielen creëren op basis van gegevens uit de verkoop aan haar gebruikers, maar ook het bijwonen van toeristische voorkeuren, reisgeschiedenis, enz.
  • De gegevens die in deze profielen worden gebruikt, kunnen zowel zijn verkregen uit de informatie die de gebruiker in het “Casa Rural” genereert, als uit externe bronnen (bijvoorbeeld: internet en sociale netwerken) en uit de interactie van de gebruiker in de communicatiekanalen die Cortijo El Sarmiento beschikbaar stelt.
  • Deze informatie is zeer nuttig voor Cortijo El Sarmiento om haar gebruikers gepersonaliseerde producten aan te bieden op basis van hun commerciële belangen getoond in het gebruik van de diensten aangeboden in Cortijo El Sarmiento, het verbeteren van de ervaring van de gebruiker, zowel in de levering van de gevraagde dienst en in toekomstige contracten.

Bij alle verwerkingen die op onze websites worden uitgevoerd, analyseren we het gebruik en controleren we de voorkeuren en het gedrag van de gebruikers om de inhoud volgens hun voorkeuren weer te geven.

Op het moment dat de persoonsgegevens worden verkregen, wordt de gebruiker geïnformeerd over het specifieke doel of de specifieke doelen van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt, d.w.z. het gebruik of de toepassingen waarvoor de verzamelde informatie zal worden gebruikt.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

In het algemeen zullen persoonlijke gegevens verwerkt worden zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn. Daarna zal Cortijo El Sarmiento de persoonlijke gegevens bewaren wanneer ze niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Deze gegevens zullen naar behoren worden beschermd om te voldoen aan de bevoegde overheidsinstanties, rechters en rechtbanken tijdens de verjaringstermijn van de acties die kunnen voortvloeien uit de commerciële relatie en/of de wettelijke bewaartermijnen. Cortijo El Sarmiento zal alle gegevens fysiek verwijderen aan het einde van deze periodes.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij informeren u dat uw gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven, tenzij:

 • De overdracht wettelijk is toegestaan.
 • De verwerking een reactie is op de vrije en rechtmatige aanvaarding van een rechtsverhouding waarvan de ontwikkeling, vervulling en controle noodzakelijkerwijs de koppeling van een dergelijke verwerking met bestanden van derden inhoudt, zoals bijvoorbeeld bankinstellingen voor de facturering van de gecontracteerde producten of diensten.
 • De gegevens worden opgevraagd door de Ombudsman, het Openbaar Ministerie, rechters, rechtbanken of het Rekenhof, in het kader van de uitoefening van de hun toegewezen functies.

Ook kunnen ze worden doorgegeven aan de leveranciers die een dienst leveren aan Cortijo El Sarmiento en waarvoor zij toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden gedeeld met de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

 • Beds24 GmbH
  Davoser Str. 1g – 14199 Berlin – Duitsland
 • Stripe Payments Europe, Limited
  The One Building – 1 Grand Canal Street Lower – Dublin 2 – Co. Dublin – Ierland
 • GetResponse S.A.
  Al. Grunwaldzka 413 – 80-309 Gdańsk – Polen
 • Paycomet (Grupo Banco Sabadell)
  Calle Camino de Valladolid, 2 – 28250 Torrelodones, Madrid – Spanje

In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking van plan is om persoonlijke gegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie, zal de Gebruiker op het moment dat de persoonlijke gegevens worden verkregen, worden geïnformeerd over het derde land of de internationale organisatie waarnaar de gegevens zullen worden doorgegeven, evenals over het al dan niet bestaan van een besluit van de Commissie inzake adequaatheid.

Persoonsgegevens van minderjarigen

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de GDPR en 7 van de organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, kunnen alleen personen ouder dan 16 jaar toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens op een rechtmatige manier door Cortijo El Sarmiento. In het geval van kinderen jonger dan 16 jaar is de toestemming van de ouders of voogden vereist voor de verwerking, en de verwerking wordt alleen rechtmatig geacht voor zover de ouders of voogden hun toestemming hebben gegeven.

Geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens

Cortijo El Sarmiento verbindt zich ertoe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen, in overeenstemming met het beveiligingsniveau dat past bij het risico van de verzamelde gegevens, om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen en de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies of de wijziging van doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of de ongeoorloofde mededeling van of toegang tot deze gegevens te voorkomen. De Website beschikt over een SSL-certificaat (Secure Socket Layer), dat garandeert dat persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden overgedragen, aangezien de overdracht van gegevens tussen de server en de Gebruiker, en in ruil daarvoor, volledig gecodeerd of gecodeerd is. Echter, aangezien Cortijo El Sarmiento de inbraakveiligheid van het internet niet kan garanderen, noch de totale afwezigheid van hackers of andere personen die zich op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot persoonlijke gegevens, verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking zich om de gebruiker onverwijld op de hoogte te stellen als er een inbreuk op de beveiliging van persoonlijke gegevens plaatsvindt. Volgens artikel 4 van de GDPR betekent een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot de toevallige of onwettige vernietiging, het verlies of de wijziging van doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of tot de ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot dergelijke gegevens. De voor de verwerking verantwoordelijke behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn werknemers, partners en alle andere personen voor wie hij de informatie toegankelijk maakt, deze vertrouwelijkheid in acht nemen.

Rechten die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt, wordt de gebruiker beschouwd als een betrokkene in de zin van de RGPD en de organieke wet 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten. Na succesvolle identificatie heeft de gebruiker de volgende rechten ten opzichte van Cortijo El Sarmiento:

 • Recht op toegang: dit is het recht van de Gebruiker om bevestiging te krijgen of Cortijo El Sarmiento al dan niet zijn persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om informatie te verkrijgen over zijn specifieke persoonsgegevens en de verwerking die Cortijo El Sarmiento heeft uitgevoerd of zal uitvoeren, alsook, onder andere, de beschikbare informatie over de oorsprong van deze gegevens en de ontvangers van de mededelingen die ervan zijn gedaan of gepland.
 • Recht op correctie: Dit is het recht van de Gebruiker om zijn persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze onjuist of, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledig blijken te zijn.
 • Recht op wissen (“het recht om vergeten te worden”): Dit is het recht van de Gebruiker, tenzij de wet anders bepaalt, om zijn of haar persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; de Gebruiker zijn of haar toestemming voor de verwerking heeft ingetrokken en de verwerking geen andere rechtsgrond heeft; de Gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen andere legitieme reden om de verwerking voort te zetten; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of de persoonsgegevens zijn verkregen als gevolg van een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een persoon jonger dan 14 jaar. Naast het wissen neemt de verantwoordelijke voor de verwerking, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering daarvan, redelijke maatregelen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, in kennis te stellen van het verzoek van de betrokkene om elke koppeling met die persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Dit is het recht van de Gebruiker om de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken. De Gebruiker heeft recht op beperking van de verwerking wanneer de Gebruiker de juistheid van zijn of haar persoonsgegevens betwist; de verwerking onwettig is; de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de Gebruiker deze nodig heeft om aanspraken te maken; en wanneer de Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In geval van geautomatiseerde verwerking heeft de gebruiker het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van de verantwoordelijke voor de verwerking te ontvangen en aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. Indien dit technisch haalbaar is, zendt de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens rechtstreeks aan die andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht op bezwaar: Dit is het recht van de Gebruiker om zijn persoonsgegevens niet te laten verwerken of om de verwerking ervan door Cortijo El Sarmiento stop te zetten.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit: Dit is het recht van de Gebruiker om niet te worden onderworpen aan een geïndividualiseerd besluit dat uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, tenzij de geldende wetgeving anders bepaalt.

Daarom kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling aan de verantwoordelijke voor de verwerking met de referentie “RGPD-el-sarmiento.com”, onder vermelding van:

 • Naam, achternaam van de gebruiker en een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. In de gevallen waarin vertegenwoordiging is toegestaan, moet ook de persoon die de gebruiker vertegenwoordigt op dezelfde wijze worden geïdentificeerd, evenals het document waarin de vertegenwoordiging wordt erkend. De fotokopie van de DNI kan worden vervangen door elk ander rechtsgeldig middel dat de identiteit bevestigt.
 • Verzoek met de specifieke redenen voor het verzoek of de informatie waartoe toegang wordt gevraagd.
 • Adres voor kennisgeving.
 • Datum en handtekening van de aanvrager.
 • Elk document dat het verzoek bevestigt.

Dit verzoek en alle andere bijgevoegde documenten kunnen naar het volgende adres en/of e-mailadres worden gezonden:
Postadres: CAMINO DE GATAR 2, 04638 MOJÁCAR (ALMERÍA), SPANJE
e-mail: info@el-sarmiento.com

Links naar websites van derden

De Website kan hyperlinks of koppelingen bevatten die toegang geven tot andere websites van derden dan Cortijo El Sarmiento, en die dus niet worden beheerd door Cortijo El Sarmiento. De eigenaars van deze websites hebben hun eigen beleid over gegevensbescherming en zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bestanden en hun eigen privacy praktijken.

Klachten bij de toezichthoudende autoriteit

Indien de gebruiker meent dat er sprake is van een probleem of een inbreuk op de geldende voorschriften bij de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft hij recht op een doeltreffende rechtsbescherming en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk heeft. In het geval van Spanje is de toezichthoudende autoriteit het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (https://www.aepd.es/).

II. Aanvaarding en wijzigingen van dit privacybeleid

Het is noodzakelijk dat de Gebruiker de voorwaarden inzake de bescherming van persoonsgegevens in dit Privacy beleid heeft gelezen en ermee instemt, en dat hij/zij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens aanvaardt, zodat de verantwoordelijke voor de verwerking kan handelen op de wijze, gedurende de periodes en voor de doeleinden die zijn aangegeven. Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van het Privacybeleid van dezelfde.

Cortijo El Sarmiento behoudt zich het recht voor haar Privacypolicy te wijzigen, volgens haar eigen criteria, of gemotiveerd door een wettelijke, jurisprudentiële of doctrinaire wijziging van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. Wijzigingen of updates van dit Privacybeleid zullen niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker worden medegedeeld. De Gebruiker wordt aanbevolen deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen of updates.

Dit privacybeleid werd aangepast aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) en aan de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.